Fondsen en subsidieoverzicht

Hieronder vindt U adressen voor subsidie en fondsen.

ErZitLigtIetsBijWa
Van Heemstraweg 5a
6644 KE Ewijk
0487-843646
www.erzitligtietsbijwa.nl

Oranje Fonds
Postbus 90
3500 AB Utrecht
Tel. 030-656 45 24 (09:00 – 17:00)
E-mail info@oranjefonds.nl
Website www.oranjefonds.nl

VSB Fonds
Postbus 16
3500 AA Utrecht
Tel. 030- 230 33 00
E-mail info@vsbfonds.nl
Website www.vsbfonds.nl
Opmerking: het fonds heeft provinciale afdelingen met eigen websites

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe
Herengracht 524
1017 CC Amsterdam
Tel. 020-623 32 46
www.fundatiesobbe.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Website: www.prinsbernhardcultuurfonds.nl
Dit fonds heeft geen landelijk adres. Kijk op de website of in het telefoonboek voor de adressen van de afdelingen.
Werkterrein: kunst en cultuur.

Stichting Steunfonds Madurodam
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
Tel. 070 3553900
E-mail info@madurodam.nl
Website www.madurodam.nl
Werkterrein: jongeren

Nationaal Jeugd Fonds (Jantje beton)
Postbus 85233
3508 AE Utrecht
Tel. 030-244 70 00
E-mail info@jantjebeton.nl
Website www.jantje-beton.nl
Werkterrein: kinderen

Overige adressen
Vereniging van fondsen in Nederland (FIN)
Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel. 070-326 27 53
www.verenigingvanfondsen.nl
e-mail: fin@xs4all.nl

Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Anthony Fokkerweg 1-4
1059 CM Amsterdam
tel 020- 417 00 03
www.cbfkeur.nl
e-mail: mail@stichtingcbf.nl